Zgon za granicą a organizacja pogrzebu

Śmierć bliskiej osoby to wielka tragedia dla całej rodziny. Najgorszy z możliwych scenariuszy spełnia się wtedy, gdy członek rodziny umiera bądź ginie w wypadku poza granicami kraju. W takiej sytuacji należy przygotować się na długą i trudną procedurę sprowadzenia zwłok zza granicy i organizacji ostatniego pożegnania w kraju. Biorą pod uwagę ogrom emocji i stres związany z tak niecodzienną sytuacją, każdy dobry zakład pogrzebowy angażuje się od samego początku w procedurę przewozu zwłok bliskiej osoby.

Transport zwłok zza granicy

Każdy zakład pogrzebowy świadczący usługi pogrzebowe w zakresie transportu zwłok, musi spełniać normy przewozu szczątków. Aby jednak zakład pogrzebowy mógł przystąpić do wykonywania swoich czynności, należy spełnić szereg wymogów formalnych. Pierwszym krokiem jest udanie się do starosty lub prezydenta miasta z wnioskiem o pozwolenie na pochówek na danym terenie. Po otrzymaniu decyzji (co zwykle zajmuje około trzech dni) należy ją przesłać do konsula kraju, w którym nastąpił zgon bliskiej osoby. Na tej podstawie konsul wydaje zaświadczenie na transport zwłok do miejsca, w którym zmarły ma być pochowany. Wydanie takiego zaświadczenia wiąże się z opłatą skarbową w wysokości 54 euro.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby móc zorganizować pogrzeb w kraju, w przypadku zgonu za granicą?

Po wydaniu przez konsula zgody na przetransportowanie zwłok wymagane jest, aby możliwie jak najszybciej przedstawić staroście lub prezydentowi miasta akt zgonu oraz zaświadczenie medyczne, że zgon bliskiej nam osoby nie nastąpił wskutek choroby zakaźnej. Oprócz tego zakład pogrzebowy świadczący usługi pogrzebowe w zakresie transportu zwłok, musi wydać specjalne zaświadczenie o spełnieniu norm na przewóz szczątek. Po skompletowaniu dokumentów i otrzymaniu ostatecznej zgody na transport zwłok, zakład pogrzebowy może przystąpić do wykonywania swoich procedur. Niemniej jednak należy się liczyć z tym, że sprowadzenie zwłok zza granicy wiąże się z wysokimi opłatami, które są uzależnione od dystansu dzielącego miejsce zgonu od miejsca pochówku oraz środka transportu, którym przewożone są zwłoki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.